J   a   n      H   a   v   l   í   č   e   k

n á v r h y ,   p r o j e k t y ,   a r c h i t e k t u r a 

Kontakt
Základní údaje :
Ing. Jan Havlíček
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby - ČKAIT 1102356
Sídlo : Na Františkově 2020/12, Ostrava, 710 00
IČ : 48 42 46 41
DIČ : CZ6910105543
www.jhavlicek.cz
Kontakty :
Telefon : 602 834 972
Skype: j.havlicek 
E-mail : jan.havlicek@volny.cz
Mapka